Kontakt

Ján Kiss - TAXITOSCHWECHAT
Budatínska 31
851 05 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 (949) 463 387

E-mail:  info@taxitoschwechat.sk

IČO: 48 060 305
DIČ: 108 112 40 66

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.    
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2681 1491
SWIFT: CEKOSKBX

Kontaktujte nás